Author Index (Download in PDF )

A

Abrahamyan, K. Sh. B4R166
Abu, Abdul Ghani P4G39
Abusamhadana, Mohammed S. G. H4V1029
Adeyemo, Josiah H4V187, H4V179
Ahmad, Ahmad Zainuri Loap P4G39
Akbar, Delwar H4V779
Akdogan, Anil B4R420
Al-Jaber, Othman Mustafa H4V571
Alfahadi, Abdulrahman H4V20
Arslantas, Ali B4R125
Ashelo, Allu Evelyn Lami E4X101
Atay, Yılmaz P4G239

B

Bae, Sang Mok B4R446
Balcin, Ozkan P4G10
Basar, Tarık H4V835
Bayraktar, Neslihan Türkmenoğlu H4V1029
Bomhoff, Eduard Jan B4R214
Buakanok, Fisik Sean P4G95

C

Can, Fatma Ezgi P4G12
Celepoglu, Aysegul H4V819
Cesur-Kiliçaslan, Seher H4V452
Chaker, Mohammad Naim H4V1118
Chakik, Fadi H4V1135
Cherubini, Lorenzo H4V88
Chetlapalli, Vijayalakshmi H4V339
Cho, Jae Heon B4R446
Chowdhury, Kashfah Khan B4R157
Chua, B. W. P4G111
Cindori, Sonja B4R70
Conevska, Biljana E4X178
Cristina, O. Maia H4V1085

D

Demircan, Sultan H4V834
Demirci, Meltem B4R420
Denise, Lannes H4V1085
Devrim, Alparslan K. B4R125
Doneva, Nada E4X178
Du, Eliane H4V867

E

Edisherashvili, Eter E4X169
Encheva, Sylvia B4R534
Enitan, Abimbola M. H4V179
Ercan, Ilker P4G11, P4G14, P4G13, P4G10, P4G12
Erdal Kiliçaslan, Toprak Isik H4V452

F

Faisal, Asima H4V50
Fongkanta, Pongwat P4G95
Foroughipour, Hamid S5R241

G

Gaikwad, Manisha A. H4V899
Gunawan, Steven B4R214

H

Hadjerrouit, Said P4G64
Hakli, Hüseyin P4G241
Hashim, Junaidah H4V1025
Herron, Teri A. H4V674
Ho, Belinda B4R407
Hossain, Saad Md Maroof B4R157
Hussain, Nasreen H4V50

I

II, Joe Duke H4V402
Iyer, K. S. S. H4V339

J

João, R. Silveira H4V1085

K

Kabir, SM Zobaidul H4V779
Karadeniz, Pinar Gunel P4G14
Kaya, Ekrem P4G10
Kaya, M. Onur P4G13
Kaya, Mehmet Onur P4G12
Kimura, Tatsuya E4X222
Kisa, Nuray H4V835, H4V819
Koós, Zsuzsanna P4G213
Kodaz, Halife P4G239
Köse, Dursun A. B4R125

L

Latif, Faridah Abdul H4V1025
Lee, Grace Hooi Yean B4R214
Lee, Vicki H4V645
Łuczak, Aleksandra E4X14

M

Macleod, Hamish H4V867
Maier, Diana E4X91
Marsiglio, Simone P4G41
Mercy, Ojobor Lebechukwu H4V149
Mintz-Binder, Ronda H4V92
Moudani, Walid H4V1135

N

Natsvlishvili, Natia P4G46
Nazaretyan, N. R. B4R166
Nesheva, Irina E4X214
Nicolio, Octavian H4V849
Nikmoeen, Javad B4R123

O

Ocakoglu, Gokhan P4G11, P4G12
Olofintoye, Oluwatosin H4V187
Ortiz-Owens, Patricia H4V260
Ozan, Rengin B4R434
Ozkan, Ovunc H4V1120
Ozkaya, Guven P4G13, P4G12
Özyürek, Rasim H4V826

P

Pandharbale, Saroj B4R7
Patil, Sunil H4V339
Pavan, Annalisa H4V20
Pavlova, Emilia E4X214
Pilpayeh, Alireza B4R224

Q

Quayle, Ethel H4V867

R

Rabbi, Fazle H4V779
Rahim, Asiah Abdul H4V895
Rahman, Ismail Abd H4V1025
Ruiz, Michael H4V1124

S

Sable, Nivedita Shreyans H4V1087
Safawi, Nur Balqis Ahmad H4V895
Sasmal, Joydeb H4V854
Sasmal, Ritwik H4V854
Sato, Yoko E4X97
Schueller, Susan Chaisson H4V1067
Shahbazi, Alireza Nikbakht B4R224
Shahin, Ahmad H4V1135
Shahjalal, Mohammed H4V121
Shambare, Richard VNA150
Shin, Jung Won H4V674
Sigirli, Deniz P4G13, P4G10
Sng, Bee Bee H4V337
Sonia, M. R. Vasconcelos H4V1085
Sonmez, Huseyin B4R420
Sudagidan, Mert B4R125
Suzen, H. S. B4R485

T

Triebskorn, Rita E4X91

U

Uğuz, Harun P4G241
Ulker, Erkan P4G252
ÜrünTunal P4G252
Uysal, Funda H4V834
Uzabac, Ender P4G12

V

Vanli, Ali Serdar B4R420
Veni, P. H4V766

W

Wu, Joey B4R397

Y

Yeo, K. C. P4G111

Z

Zen, Ismawi Hj. H4V895
Zhumaliyeva, Rakhima H4V340