Author Index (Download in PDF )

A

Abdullah, Mohd Yusof   V6Z267
Abumchukwu, Nzekwe   H6V17
Adekoya, Adekunle   T6N245
Afolabi, Emmanuel Wole   H6V636
Ali, Mohd Nor Shahizan   V6Z267
Ali, Muhamad Sham Bin S.   B6R233
Ali, Muhamad Sham Shahkat   B6R236
Amin, Hindu J.   H6V1168
Asiedu-Appiah, Felicity   B6R220
Aysen, Esin   B6R189

B

Bamfo, Bylon Abeeku   B6R220
Batir, Tugba Eyceyurt   B6R77
Bhagwat, Yatin N.   M6K331
Bhattacharjee, Deepali   H6V466
Boyle, Rob   H6V1105
Bukoye, Teslim O.   B6R259

C

Chatterjee, Shuvam   M6K39
Chinyere, Osunkwo F. O.   H6V267
Chumakov, Peter S.   H6V164

D

DeBruine, Marinus   M6K331
Dhakal, Rabindra Raj   H6V614
Domnanovich, Julia   V6NA240
Dutot, Vincent   H6V1077

E

Fashoto, Stephen Gbenga   T6N245

F

Güral, Fulden Nuray   B6R189
Gabriel, Kamiel S.   H6V838
Gasviani, Bondo   V6NA270
Gazel, Sümeyra   M6K245
Gjylbegaj, Viola   B6R236, B6R233
Gnerre, Artemio   H6V502
Groblschegg, Sabine   V6NA240
Gungor, Bener   B6R77

H

Hajis, Muhamad Khairul Iskandar   H6V986 Harun, Mior Harris Mior   H6V986, T6N678
Horne, Constance Van   H6V1077

I

Idewele, Israel Odion Ebosetale   T6N51
Isa, Rukaiya   H6V1168
Ismail, Zamani   H6V986

J

Jaffar, Mariatul Aida   T6N605
Jahur, Mohammad Saleh   H6V898
Jararaa, Osama   B6R236
Jayakody, J. A. S. K.   T6N10
Jayalakshmi, P.   H6V474
Jones, Jonathan “J. J. ”   H6V902

K

Kailasapathy, Pavithra   T6N10
Kamat, Padmaja   M6K303
Khumalo, Bhekuzulu   T6N690
Kubás, Jozef   V6Z547

L

Langlois, Ann   T6N575
Langlois, Ed   T6N575
Lubas, Barbara   E6X125
Luitel, Sunila   T6N575

M

Mäntyneva, Mikko   V6NA318
Mitsuyama, Hiro   B6R8
Moustafa, M. A.   H6V150
Muş, Yasemin   M6K247
Musa, Rosidah   H6V986, T6N605, T6N678

N

Natsvlishvili, Ia   B6R219
Nawaz, Tasawar   H6V803

O

Obilade, Funsho   H6V586
Onyeukwu, Pauline E.   H6V1168
Owolabi, Olumide   T6N245
Ozbuk, Meltem Yetkin   V6NA288

P

Pandey, Mrinalini   M6K39
Patricia, Oranefo   H6V17
Philpott, Elly   B6R259
Priovolos, George V.   V6Z458

R

Rahman, Nur Hidayahti Ab Basit Nurul Ain Abdul   H6V986
Rashid, Wan Edura Wan   T6N678
Ratniyom, Aotip   V6Z279
Rivera, Lizette   B6R289
Rivera, Rogelio   B6R289
Roch, Joanne M.   V6Z182

S

Saidon, Janiffa   H6V986, T6N678
Salim, Neesa Ameera Mohamed   V6Z267
Scharrer, Barbara   M6K574
Shahidullah, Mohammad   H6V898
Silagadze, Avtandil   V6Z43
Štofková, Zuzana   V6Z547
Sultana, Roushan Ara   H6V898
Sutha, Jayaranjani   T6N10

T

Tayfun, Ahmet   B6R189
Taylor, Agnes   H6V586
Tukhashvili, Nino   M6K319

U

Udu, Gabriel Obasi Chidozie   H6V863
Unuafe, Emmanuel U.   B6R259
Venegas, Barbara Covarrubias   V6NA240

Z

Zhang, Yi   H6V1077
Zhattau, Venzir Susan   T6N383
Zhorzholiani, Tinatin   V6NA262
Zubiashvili, Tamaz   V6Z43