Author Index (Download in PDF )

A

Akynova, Damira   HVD533

B

Boonyopakorn, Jaemjan   RHS13
Bouteldja, Riche   RHS184

C

Chatpakkarattana, Thanathnuth   U3N285
Chomphuchart, Nuwee   HVD316
Ciftci, Sabahattin   SPQ512
Civzele, Olga   SPQ728

F

Fernandez, Rogelio Rivera   SPQ731, SPQ546

G

Gagnon, Renée   SPQ337
Gbadamosi, Rasaq Olatunji   U3N149
Ghannage, Rosie   SPQ491
Glomo, Danebeth T.   ULV264
Guerrero, Bernard Joseph Esposo   SPQ592
Güleş, Figen   PRG385

H

Hartati, Tatat   VIE351
Hasimi, Lindita   SPQ490
Hiang, Toh Chwee   SPQ85

I

Inderawati, Rita   HVD189
Ismail, Maimunah   SPQ191

J

Jurisic, Marijana   RHS35

K

Kaleja, Martin   SPQ756
Khlaisang, Jintavee   U3N285
Kholifah, Siti   RHS327
Kolendovica, Indra   SPQ503
Kurtaslan, Zafer   HVD582
Kvaratskhelia, Shorena   RHS189

L

Liew, Christine   SPQ85
Lima, Lizette Rivera   SPQ731
Lubkina, Velta   SPQ503

M

Marius-Costel, Eşi   GOZ254
Melideo, Shannon   SPQ40
Mukhina, Oksana   SPQ783
Mulyasari, Effy   VIE351
Muniandy, Jayagowri   SPQ85

N

Nikitin, Alexander   SPQ783

O

Oladeji, Olayiwola Nureni   U3N149
Özkan, Kadircan   PRG385

P

Priftanji, Anila   SPQ490

S

Saban, Ahmet   SPQ534
Sabrina, Zerar   RHS184
Saminathan, Suguna   SPQ48
Savard, Helene I   U3N11
Shamsir, Rouzil Armiza   SPQ191
Singh, Reshminder Kaur d/o Satvindar   SPQ48

T

Taşkaya, Serdarhan Musa   SPQ512
Tepeli, Kezban   PRG243
Turissini, Lisa   SPQ40
Turusheva, Larissa   SPQ728

V

Vodogaz, Ivana   RHS35

Z

Zezulková, Eva   SPQ757
Zhumaliyeva, Rakhima Z.   RHS300